Lidia Chlebicka – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy. Ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, po czym podjęła pracę badawczą w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a następnie w Instytucie Fizyki Eksperymentalnej Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studium w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania wiedzą chronioną na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2000-2008 współpracowała  z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku, od 2005 roku jako rzecznik patentowy, a w ostatnim okresie jako kierownik działu patentowego. Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną patentową w dziedzinie chemii, farmacji, biotechnologii, technologii i inżynierii chemicznej, jak również prowadzi badania patentowe, oraz zajmuje się sprawami spornymi, doradztwem i sporządzaniem opinii.


Kontakt: lchlebicka@brandpat.pl lub 502 223 310

Lidia Chlebicka

Partner

Zbigniew Czyż – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy. W roku 1984 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Miernictwo i Automatyka Przemysłowa, inżynier elektryk-automatyk. W latach 1975-2001 pracował w przemyśle samochodowym w Fabryce Samochodów Osobowych, od 1999 roku jako rzecznik patentowy. W 1989 roku ukończył Podyplomowe Studia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania; 1997-1998 Uniwersytet Jagielloński Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej; 1998 Akademia Ekonomiczna w Krakowie Studium Komputerowego Prowadzenia Badań Patentowych. W latach 2001-2002 współpracował  z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku jako rzecznik patentowy, w latach 2002-2007 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w ramach uprawnień rzecznika patentowego. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu spraw dotyczących informatyki, elektroniki i elektrotechniki. Zajmuje się również w tej dziedzinie badaniem stanu techniki, sprawami spornymi, licencjami, doradztwem i sporządzaniem opinii.


Kontakt: zczyz@brandpat.pl lub 501 250 222

Zbigniew Czyż

Partner

Jerzy Ziółkowski – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy i rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej. Ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej; 1980-83 był konstruktorem w Fabryce Samochodów Osobowych, a w latach 1983-85 specjalistą ds. badań patentowych; w latach 1985-1999 był rzecznikiem patentowym Fabryki Samochodów Osobowych i jednocześnie w latach 1986-93 kierownikiem i wykładowcą kursów dla kandydatów na rzeczników patentowych. W 1989 roku ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1996 dwuletni kurs prawa patentowego prowadzony przez Centre for International Intellectual Property Studies CEIPI. W latach 2000-2007 współpracował z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku jako rzecznik patentowy mechanik. W kancelarii BRANDPAT specjalizuje się w opracowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu spraw z dziedziny mechaniki i elektrotechniki. Zajmuje się również postępowaniem spornym, licencjami, doradztwem w zakresie polityki patentowej i sporządzaniem opinii.


Kontakt: jziolkowski@brandpat.pl lub 501 504 000

Jerzy Ziółkowski

Partner