Naszą misją jest rzetelna, profesjonalna i kompleksowa ochrona Państwa interesów w zakresie uzyskiwania i dochodzenia praw własności przemysłowej, w szczególności patentów na wynalazki, praw ochronnych na znaki towarowe, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Pragniemy przy tym być zaufanym partnerem, służąc naszym doświadczeniem i nieustannie pogłębianą wiedzą oraz dostosowując warunki współpracy do Państwa szczególnych oczekiwań i potrzeb.

Czym się zajmujemy:

Patent na wynalazek – zastrzeżenia patentowe

Wynalazek, patent na wynalazek, postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o uzyskiwanie patentów i utrzymanie ochrony patentowej Ustawa Prawo własności przemysłowej statuuje, że organem…

[Zobacz więcej]

Znak towarowy, logo firmowe, ochrona marki

Znak towarowy, logo, marka, ochrona znaku towarowego, znaku towarowego Unii Europejskiej (wspólnotowy znak towarowy), międzynarodowa rejestracja znaków (Porozumienie Madryckie WIPO). Rzecznicy patentowi z naszej firmy….

[Zobacz więcej]

Wzory użytkowe – urząd patentowy RP

Wzór użytkowy, prawo ochronne na wzór użytkowy, postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o uzyskanie praw ochronnych na wzory użytkowe i utrzymanie ochrony

[Zobacz więcej]

Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy (design), prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i utrzymanie…

[Zobacz więcej]

Skontaktuj się z nami:

Brandpat

ul. Żurawia 47 lokal 310
00-680 Warszawa
godziny otwarcia: 9-17
prosimy dzwonić aby umówić się na spotkanie

Tel: 22 357 82 82

Faks: 22 357 83 83

brandpat@brandpat.pl

Napisz do nas:

    Brandpat