Spółka partnerska BRANDPAT jest kancelarią rzeczników patentowych. Pomagamy we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Zajmujemy się uzyskiwaniem ochrony w zakresie patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych jak również domen internetowych. Występujemy przed polskimi sądami i organami administracyjnymi jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie UE tj. Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ze względu na bliską współpracę z zagranicznymi kancelariami możemy również, w razie potrzeby, pośredniczyć w uzyskaniu ochrony w skali światowej.