Włodzimierz Gałązkiewicz – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy, były członek Krajowej Rady i przewodniczący Komisji Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Rzeczników Patentowych. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, specjalizacja biotechnologia przemysłowa, w 1996 roku skończył roczny Kurs Biotechnologii w Edinburgh’s Telford College, Wydział Opieki i Nauk Medycznych, a w roku 2000 podyplomowe studia w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1998-2007 współpracował z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku jako rzecznik patentowy i kierownik działu patentowego. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów patentowych, prowadzeniu spraw w dziedzinie chemii, farmacji, biotechnologii, technologii i inżynierii chemicznej. Zajmuje się również w tych dziedzinach sprawami spornymi, licencjami, doradztwem i sporządzaniem opinii.


Kontakt: wgalazkiewicz@brandpat.pl lub 500 733 702

Włodzimierz Gałązkiewicz

Partner zarządzający

Lidia Chlebicka – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy. Ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, po czym podjęła pracę badawczą w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a następnie w Instytucie Fizyki Eksperymentalnej Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studium w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania wiedzą chronioną na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2000-2008 współpracowała  z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku, od 2005 roku jako rzecznik patentowy, a w ostatnim okresie jako kierownik działu patentowego. Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną patentową w dziedzinie chemii, farmacji, biotechnologii, technologii i inżynierii chemicznej, jak również prowadzi badania patentowe, oraz zajmuje się sprawami spornymi, doradztwem i sporządzaniem opinii.


Kontakt: lchlebicka@brandpat.pl lub 502 223 310

Lidia Chlebicka

Partner

Zbigniew Czyż – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy. W roku 1984 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Miernictwo i Automatyka Przemysłowa, inżynier elektryk-automatyk. W latach 1975-2001 pracował w przemyśle samochodowym w Fabryce Samochodów Osobowych, od 1999 roku jako rzecznik patentowy. W 1989 roku ukończył Podyplomowe Studia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania; 1997-1998 Uniwersytet Jagielloński Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej; 1998 Akademia Ekonomiczna w Krakowie Studium Komputerowego Prowadzenia Badań Patentowych. W latach 2001-2002 współpracował  z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku jako rzecznik patentowy, w latach 2002-2007 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w ramach uprawnień rzecznika patentowego. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu spraw dotyczących informatyki, elektroniki i elektrotechniki. Zajmuje się również w tej dziedzinie badaniem stanu techniki, sprawami spornymi, licencjami, doradztwem i sporządzaniem opinii.


Kontakt: zczyz@brandpat.pl lub 501 250 222

Zbigniew Czyż

Partner

Jerzy Ziółkowski – europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy. Ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej; 1980-83 pracował jako konstruktor w Fabryce Samochodów Osobowych, a 1983-85 jako specjalista ds. badań patentowych; 1985-1999 jako rzecznik patentowy w przemyśle motoryzacyjnym, 1986-93 pracował w charakterze kierownika i wykładowcy kursów dla kandydatów na rzeczników patentowych; w 1989 roku ukończył Podyplomowe Studia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzanie, a w roku 1996 dwuletni kurs prawa patentowego CEIPI. W latach 2000-2007 współpracował z  z jedną z wiodących kancelarii patentowych działających na polskim rynku jako rzecznik patentowy. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu spraw dotyczących mechaniki i elektrotechniki. Zajmuje się również w tej dziedzinie sprawami spornymi, licencjami, doradztwem i sporządzaniem opinii.


Kontakt: jziolkowski@brandpat.pl lub 501 504 000

Jerzy Ziółkowski

Partner